OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci a zákazníci,

u nás v BEST Sportcentru respektujeme soukromí a  klademe důraz na ochranu Vašich údajů a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našich internetových stránek.

Je návštěva stránek bezpečná ?

Ano, na našich stránkách jsou všechny Vámi odesílané údaje šifrovány a zabezpečeny.

Šifrované stránky poznáte tak, že mají na začátku webové adresy https:// a ikonu zámku ve stavové liště.

Na co používáme Vaše údaje

Vaše osobní údaje využíváme pro analýzu návštěvnosti Google a registrované e-mailové adresy pro marketingové účely – emaily s akcemi a slevami aj.

Osobní údaje v žádném případě neprodáváme ani neposkytujeme ke komerčnímu využití.

Cookies a k čemu se používají

Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.

Tyto cookies slouží k zapamatování uživatelských voleb a tím pomáhají vylepšit uživatelské pohodlí.

Jaká data jsou zpracovávány

Naše společnost zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na stránce výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

 

1. ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLOVÝCH SOUBORŮ

V rámci přístupu na své webové stránky zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory se uchovávají po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracováváme následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou internetovou stránku navštívil
 • IP-adresa
 • datum přístupu a doba přístupu
 • přenášené skupiny dat
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky
2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY – ZASÍLÁNÍ INFORMAČNÍHO NEWSLETTERU.

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, budeme za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud návštěvník poskytne rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení), zpracováváme za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu.

Souhlas se zpracováním těchto údajů je dobrovolný, ale nezbytný pro realizaci této služby.

V souladu se zákonem může návštěvník svůj souhlas kdykoli odvolat, nebo své údaje změnit.

3. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES A ANALÝZA WEBOVÉ STRÁNKY

Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookies souborů provádíme za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit a zvýšení kvality služeb.

Zpracováváme tyto soubory cookies

_ga 2 roky Analýza návštěvnosti Google
_gat Session Analýza návštěvnosti Google
_gid Session Analýza návštěvnosti Google
cookie_notice_accepted 3 měsíce Akceptace informací o cookies

Zpracovávané soubory jsou nutné k základním funkcím stránek nebo pro zpracování statistik návštěvnosti s anonymizací identifikačních údajů a k jejich běhu není nutný souhlas návštěvníka.

 

Pokud i tak návštěvník chce zakázat odesílání Cookies, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies:
 • V menu “Nástroje” vyberte možnost “Možnosti internetu”;
 • nyní klikněte na záložku “Ochrana osobních údajů”;
 • pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru;
 • Vaše nastavení potvrďte “OK”.
 • V hlavní nabídce klikněte na “Firefox” a následně na nabídku “Možnosti”;
 • zvolte oddíl “Soukromí”;
 • v sekci Cookies deaktivujte volbu “Povolit serverům nastavovat Cookies”;
 • potvrďte Vaše nastavení.
 • Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění cookies:
 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“;
 • zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“;
 • klikněte na tlačítko „Delete“.
 • V hlavní nabídce klikněte na “Firefox” a následně na šipku u nabídky “Historie”;
 • vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“;
 • zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“;
 • rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“;
 • zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat.

Shromážděné cookie soubory zpracováváme prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběr cookies souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

(i) nepotvrzením souhlasu se sběrem cookies v patičce stránky,

(ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics můžeme využívat i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník této internetové stránky vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

4. UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ

Stránka www.best-sportcentrum.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány z naší strany a neneseme zodpovědnost ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

5. PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.BEST-SPORTCENTRUM.CZ SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěvníci webové stránky www.best-sportcentrum.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu).

6. KONTAKT PRO DOTAZY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných na www.best-sportcentrum.cz (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@best-sportcentrum.cz